Przelew zagraniczny – wszystko, co warto wiedzieć

Przelew. Za tym słowem kryje się forma pieniężnego rozliczenia bezgotówkowego. Jak z tym krajowym człowiek zdaje się nie mieć najmniejszego problemu, tak kiedy w grę chodzi przelew zagraniczny, pojawia się pewien lęk, że coś pójdzie nie tak. Czy jednak faktycznie jest się czego bać? Nie bardzo. Kolokwialnie mówiąc, taki przelew nie gryzie i jest równie prosty w obsłudze, wymaga jednak odrobinę więcej uwagi i zapoznania się ze wszystkimi możliwościami, jaki się za nim kryją.

Pieniądze na koniec świata

Przelew zagraniczny jest ułatwieniem w wysyłaniu pieniędzy do innej osoby, krewnego czy na przykład sprzedającego, do kraju, w którym ten przebywa w celu wspomożenia, wysłania w ten sposób prezentu – jeżeli jest nim zazwyczaj gotówka – czy też terminowe uiszczenia opłaty za zakupione produkty, jednak warto tutaj pamiętać o istotnych detalach. Przelew ten różni się bowiem od przelewu krajowego, dlatego też korzystając z niego, należy zawsze upewnić się do kilku ważnych rzeczy.

Odbiorca

Dokonując przelewu za granicę, ważne jest, aby uzyskać dane bankowe od odpowiedniego odbiorcy. Jeśli któraś z nich będzie wpisana błędnie, istnieje spore ryzyko, że przelew się nie powiedzie, a pieniądze przepadną, jeśli nadawca w porę nie dostrzeże swojej pomyłki.
Podawanie adresu odbiorcy nie jest obligatoryjne, jednak nazwa jak najbardziej – należy upewnić się, że jest ona właściwa, nie widnieje żadna literówka, bowiem w przypadku księgowania, gdy nie będzie ona zgodna, może pojawić się problem.

Numer konta bankowego

Istotne jest tutaj podanie prawidłowego międzynarodowego numeru konta bankowego (IBAN) oraz kodu banku odbiorcy (BIC). W przypadku jego przepisywania warto kilkukrotnie zwrócić uwagę, czy żaden z symboli nie został pominięty, a w przypadku skopiowania numeru – czy także jest on właściwy i zgodny z tym, który został podany. Można uważać, że to strata czasu, jednak lepiej jest się upewnić niż później próbować odkręcić przelew, który poszedł nie do tego odbiorcy, do którego powinien.

Przelew do innych państw

Przelew zagraniczny pieniędzy można wykonać do wielu państw, jednak prawa, jakie rządzą takim przelewem, różnią się w zależności od tego, jaki kraj jest krajem odbiorcy. Inaczej wygląda to bowiem w państwach Unii Europejskiej, inaczej w tych, które nie wchodzą w jej skład.
Najważniejsze, czego nigdy nie powinno się przeoczyć, to kurs waluty, w jakiej chce się wykonać przelew. Jest to istotne, ponieważ każdego dnia dana waluta przez wahania na rynku ma inną wartość.

Kraje Unii Europejskiej

Jeżeli pieniądze przelewane są w krajach Unii Europejskiej, używany jest przelew SEPA (Single Euro Payments Aera). Aby go zainicjować, nadawca i odbiorca przelewu muszą posiadać konto na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). By płatność mogła zostać zrealizowana, kwota przelewu musi być wykazana w euro.
Do przelewu w strefie Euro i EOG konsumenci potrzebują numeru IBAN – międzynarodowy numer konta bankowego – i BIC – kod identyfikujący banki. Często jednak BIC wypełniany jest automatycznie w przypadku przelewów internetowych.
Przelewy unijne mogą być realizowane wyłącznie w ramach procedury SEPA.

Kraje spoza UE

W przypadku przesyłania pieniędzy poza SEPA obowiązują inne zasady. Podobnie jak w przypadku innych przelewów potrzebne są dane odbiorcy.
W przeciwieństwie do przelewu wykonanego w UE czy EOG nadawca musi wybrać walutę, w której przelew ma być zrealizowany. Zamiast kodu BIC wymagany może być numer SWIFT.
Wykonując przelew do kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej, należy zwrócić uwagę na to, że może on wiązać się z opłatami naliczanymi zarówno przez bank odbiorcy, jak i przez bank nadawcy.
W przypadku, gdy przelewy zagraniczne do kraju spoza UE czy EOG przekraczają kwotę 12 500 euro lub równowartość tek kwoty w walucie obcej odpowiada tej kwocie, przelewy należy zgłaszać w ramach przepisów dotyczących sprawozdawczości w handlu zagranicznym (AWV). Każdy, kto zlekceważy ten obowiązek, może zostać ukarany grzywną, dlatego też większość banków zawsze przekazuje polecenia przelewu za granicę lub środki wpływające z zagranicy z odniesieniem do obowiązku raportowania AWV.

Ile trwa przelew zagraniczny?

W przypadku przelewów SEPA obowiązuje tak zwana „Zasada jednego dnia”. Zgodnie z przepisami unijnymi taki przelew nie może trwać więcej niż jeden bankowy dzień roboczy. Jeżeli przelew się opóźnia, klient banku ma możliwość naliczenia odsetek za każdy dzień opóźnienia.
Zasada ta dotyczy jedynie przelewów w euro, otrzymanie tych w innej walucie może potrwać do czterech dni.

Opłaty za przelew zagraniczny

Od czasu wprowadzenia przelewu SEPA za przelewy wewnątrzeuropejskie nie ma prawie żadnych opłat. Warunkiem tego jest przekazanie kwoty w ramach EOG i przedstawienie w euro.

Opłaty przy przelewie poza Unię Europejską

W przypadku przelewów poza UE i EOG nadawcy winni spodziewać się opłat. Zwykle składają się one z kursu wymiany dla obcej waluty – opłata za przewalutowanie oraz kupno i sprzedaż obcej waluty – opłaty za przelew (opłaty SWIFT). Zazwyczaj wszystkie opłaty należne za przelewy międzynarodowe są wyraźnie wymienione przez instytucje kredytowe, aby nie było żadnych przykrych niespodzianek.

Kiedy mogą pojawić się opłaty w UE i EOG?

Opłaty mogą pojawić się w przypadku przelewów na większe kwoty. Standardowe przelewy SEPA nie mogą być używane dla kwot powyżej 50 000 euro.
Bank może także pobierać opłaty, jeśli na dowodzie przelewu brakuje informacji o tym, co spowodowało wzrost kosztów administracyjnych.

Po zwróceniu uwagi na powyższe kwestie i zachowanie ostrożności przelewy zagraniczne przestaną być problematyczne, a ich wykonywanie stanie się równie intuicyjne, co wykonanie przelewu krajowego.