Kredyt hipoteczny – wszystko co warto wiedzieć

ABC kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny to kredyt, który zabezpieczony jest hipoteką. Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych produktów kredytowych, gdyż posiada małe oprocentowanie. Kwota kredytu jest zazwyczaj bardzo wysoka, a zobowiązanie spłaty rat jest bardzo długie. Najczęściej brany jest na takie cele jak zakup mieszkania czy budowa domu, ale można go zaciągnąć również na inne cele. Kredyt hipoteczny można wziąć tylko i wyłącznie w bankach, zostało to opisane w ustawie o kredytach hipotecznych z 2017 roku. Zabezpieczeniem tego kredytu jest nieruchomość. Żeby móc go uzyskać trzeba spełnić szereg warunków, które dana instytucja wymaga ( warunki są różne i zależą od konkretnego banku).

Co to dokładnie jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest udzielany tylko i wyłącznie przez banki. Można go dostać na bardzo długi okres, czas spłaty kredytu może wynosić nawet kilkadziesiąt lat. Pomimo iż jest on niskooprocentowany, to jednak na przestrzeni czasu odsetki jaki musimy zapłacić od całości robią całkiem niezłą kwotę. Kredytobiorca, aby zabezpieczyć spłatę kredytu ręczy swoim majątkiem – nie tylko obecnym, ale w bardzo wielu przypadkach przyszłym. Niestety zabezpieczenie w formie hipoteki to nie jedyna gwarancja jakiej wymaga bank. Podczas starania się o uzyskanie kredytu musimy przedstawić cały szereg dokumentów m.in:

 • jakie mamy możliwości spłaty kredytu teraz oraz w przyszłości
 • przedstawienie dokładne celu na jaki potrzebujemy zaciągnąć zobowiązanie
 • udokumentowanie naszej sytuacji zawodowej ( warunki zatrudnienia)
 • udokumentowanie innych form zabezpieczenia kredytu.

Jak można się domyślić nie każdy, który stara się o ten rodzaj produktu bankowego otrzyma go. W wielu przypadkach decyzja banku o udzieleniu kredytu jest negatywna.

Jakie formalności nas czekają?

Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z wieloma formalnościami ( wnioski, zaświadczenia). Podczas starania się o kredyt czeka nas wypełnienie wielu dokumentów. Pierwszym krokiem jaki należy zrobić to wypełnić wniosek o otrzymanie kredytu hipotecznego i złożyć go do odpowiedniej instytucji ( banku – dział kredytów hipotecznych). Wypełnienie takie wniosku to nic skomplikowanego, dużo bardziej problematyczne może okazać się przebrnięcie przez resztę formalności na kolejnych etapach.

Poza wnioskiem o kredyt musimy także przedstawić następujące dokumenty:

 • oświadczenie o naszych dochodach
 • zaświadczenie od naszego pracodawcy
 • aktualna umowa o pracę
 • poprzednie świadectwo pracy
 • w przypadku umowy na czas określony konieczne będzie oświadczenie pracodawcy o chęci przedłużenia nam zatrudnienia
 • deklaracja pit za co najmniej ostatni rok podatkowy.

Jeżeli celem na jaki potrzebujemy kredyt jest kupno mieszkania lub domu to musimy przedstawić następujące dokumenty:

 • przedwstępną umowę z deweloperem
 • pełnomocnictwa osób, które reprezentują danego dewelopera
 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis dewelopera z KRS
 • wypis z ewidencji gruntów
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • oświadczenie dewelopera na specjalnym druku bankowym
 • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego.

Jeżeli te wszystkie dokumenty zostaną przez nas złożone to bank przejdzie dopiero do rozpatrywania naszego wniosku. W niektórych przypadkach zachodzi potrzeba wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Oto najczęstsze z nich jakie należy wykupić:

 • ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie od utraty pracy
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i następstw jakie są nimi spowodowane
 • ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego.

Co to jest stopa procentowa i jak wygląda rata kredytu ?

Stopa procentowa to najprościej mówiąc cena jaką bank chce za pożyczenie nam swoich środków pieniężnych. Jest to procent od kredytu i jest stosowana w ujęciu rocznym. Stopa procentowa ustalona jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Bank nie może sam zmienić wysokości tej opłaty. Kolejnym krokiem jest wybór raty kredytu. Mamy dwa warianty do wyboru: ratę stałą oraz ratę malejącą. Jeżeli wybierzemy ratę stałą, to nasze comiesięczne zobowiązanie przez cały okres kredytu będzie takie samo. W przypadku raty malejącej na początku spłaty będzie ona większa i stopniowo z czasem będzie się zmniejszała. Jest ona bardziej korzystniejsza dla kredytobiorców, ale mimo to rzadko wybierana ponieważ na początku spłaty jest obciążająca dla budżetu.

Rzeczywiste oprocentowanie

Koszty jakie ponosimy związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego to :

 • oprocentowanie
 • marża
 • prowizja banku

Wszystkie te koszty ujęte są w umowie kredytowej. Na koszty oprocentowania składa się stopa procentowa, WIBOR i indywidualna stawka jaką ustala sobie bank. Prowizja to suma jednorazowa i jest pewnym procentem od kwoty na jaka bierzemy kredyt. Czasem jej wartość to nawet kilkanaście tysięcy. Marża natomiast to stała roczna część oprocentowania, która nie ulega zmianie. Wszystkie te koszty składają się na tzw. RRSO, która jest rzeczywistą stopą oprocentowania.

Decyzja o kredycie hipotecznym powinna być bardzo dobrze przemyślana i przeanalizowana przez potencjalnego kredytobiorcę. Jest to niemałe zobowiązanie i to na bardzo długi okres czasu, czasem nawet do końca życia.