Kredyt mieszkaniowy – wszystko co warto wiedzieć

Czym jest kredyt mieszkaniowy? Cytując powszechnie znaną Wikipedię jest to: ,,Kredyt udzielony, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Czyli: na budowę domu jednorodzinnego lub nabycie; prawa własności domu jednorodzinnego, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania.”

Kredyt mieszkaniowy a kredyt hipoteczny

Tak naprawdę jedyną różnicą jest cel i zakres definicji. Kredyt mieszkaniowy to kredyt celowy, który zabezpieczony jest hipoteką np. domem, mieszkaniem czy ewentualnie garażem. Inne cele nie wchodzą w grę. Jednakże kredyt mieszkaniowy zawsze jest hipoteczny, ponieważ jest on jednym z rodzaju kredytu hipotecznego. Dlatego banki nie udzielają tego typu kredytu bez wpisu na hipotece.

Kredyt hipoteczny rozumie się jako umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia zobowiązania zabezpieczonego hipoteką. Daje on nam więcej możliwości. Możemy sfinansować nim zakup działki, remont mieszkania lub sfinansować inny kredyt hipoteczny.

Warunki jakie trzeba spełniać by otrzymać kredyt mieszkaniowy

 

Pierwszym warunkiem jest odpowiednia zdolność kredytowa. Należy przez nią rozumieć możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie. W tym celu przeprowadza się analizę zdolności kredytowej. Jest ona podzielona na dwie części: ilościową i jakościową. Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza naszej sytuacji finansowej. Pod lupę idą uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania i obecne zadłużenia. Bank który udziela nam kredytu musi wiedzieć czy po dokonaniu najważniejszych opłat zostają nam jakieś nadwyżki, z których będziemy mogli spłacać nowy kredyt. Musimy pamiętać, że dla banku dość istotne jest źródło dochodów, tj. umowa o pracę, umowa zlecenie. Oczywistością jest, że musi być ono legalne.

Druga część to analiza jakościowa czyli sprawdzenie danych, które mają istotny wpływ na wywiązanie się ze zobowiązań. W tej części pod lupę idzie wiek, aktualny stan cywilny, liczba osób będących na utrzymaniu potencjalnego kredytobiorcy, status majątkowy, wykształcenie, staż pracy oraz zajmowane obecnie stanowisko. Nie można też zapomnieć o historii kredytowej , która pokazuje, czy dana osoba sumiennie spłacała wcześniejsze zobowiązania finansowe.

W taki sposób przechodzimy do warunku numer dwa, którym jest dobra historia kredytowania w BIK-u. W trakcie analizy zdolności kredytowej bank w którym chcemy wziąć kredyt pobiera raport z BIK-u. W ten sposób sprawdza czy nie posiadamy aktualnie jakieś zobowiązania oraz jak spłacaliśmy nasze wcześniejsze zobowiązania finansowe. Dlatego tak ważne jest, żeby samemu z odpowiednim wyprzedzeniem zweryfikować swoją historię w BIK-u. Informacje kredytowe w Raporcie BIK pochodzą z instytucji finansowych. Przekazują one do BIK wszystkie informacje o udzielanych kredytach. Po udzieleniu jakiegokolwiek kredytu lub pożyczki do BIK spływają informacje o tym, jak spłacasz swoje zobowiązania. Czy są one spłacane terminowo czy z opóźnieniami. Dlatego tak ważne jest by dbać o swoją historię kredytową oraz spłacać zobowiązania w terminie.

Trzecim warunkiem jest wkład własny , który powinien stanowić około 10% – 20%. Stanowić on będzie kapitał, który musisz posiadać starając się o kredyt. Bank sam określa procentowo w odniesieniu do wartości nieruchomości, ile środków pieniężnych musisz wnieść, aby uzyskać pozytywną decyzję kredytową. Jednakże to też warto sprawdzić wcześniej i wiedzieć ile tak naprawdę potrzebujemy wnieść do owego przedsięwzięcia. Musimy pamiętać, że obecnie banki nie udzielają tego typu kredytów osobom które nie posiadają żadnego wkładu własnego lub posiadają bardzo niewielki.

Konieczne jest również złożenie oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki w formie aktu notarialnego dla zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Czyli ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego. Stronami takiej umowy są: wierzyciel (bank) i właściciel nieruchomości. Brzmi skomplikowanie. W praktyce oznacza to, że bank będzie mógł przejąć Twoje mieszkanie, jeśli nie będziesz wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Dla banku jest to zabezpieczenie spłaty kredytu.

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt mieszkaniowy

  • Wymagania banku w zakresie zdolności kredytowej. – Każdy bank ma nieco inne warunki i wymagania co do zdolności kredytowej kredytobiorcy. Najlepiej we wstępnym research-u się z nimi zapoznać.
  • Ile musisz wnieść wkładu własnego. – Tutaj kwoty wahają się od 10% do 20% wartości nieruchomości. W Internecie jest dostępnych wiele kalkulatorów które nam obliczą takowy wkład własny.
  • Wysokość oprocentowania i prowizji bankowej. – Jak wiadomo są to dla nas dodatkowe obciążenia finansowe i dobrze by było to wcześniej przeanalizować żeby wybrać jak najbardziej korzystną dla nas ofertę.
  • Wysokość RRSO – Jest to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. RRSO jest wskaźnikiem, który pokazuje, jaki jest koszt zaciągniętego zobowiązania, czyli ile dopłacasz za to, że możesz pożyczyć pieniądze. Dlatego przeglądając oferty banku warto zwrócić na to szczególną uwagę.
  • Czas trwania zobowiązania. – Czyli w jakim czasie jesteśmy zobowiązani do spłacania kredytu.
  • Wysokość ubezpieczenia do kredytu – ma ono za zadanie chronić zarówno kredytobiorcę jak i bank. Jeśli nie będziesz mógł spłacać rat w wyniku poważnej choroba, wypadku czy innej sytuacji losowej – ubezpieczyciel zapłaci je za Ciebie.