Co to jest zdolność kredytowa i jak ją policzyć?

Zdolność kredytową określa jeden z najważniejszych parametrów naszego finansowego życia. Pomimo, że na jej temat krąży wiele mitów, warto jednak przekonać się, ile naprawdę wynosi. Jest to możliwe dzięki kalkulatorowi zdolności kredytowej.

W gramie produktów oferowanych klientom przez banki najwyższe miejsce znajdują różnego rodzaju kredyty. To dzięki nim możemy zrealizować większe bądź mniejsze inwestycje, lub po prostu spełnić swoje marzenie. O ich przyznaniu decyduje kilka czynników. Najważniejszym z buch jest zdolność kredytowa, a więc kwota, którą bank będzie mógł nam pożyczyć na określonych warunkach/ Od zdolności kredytowej zależy, czy uda się nam dostać kredyt w odpowiedniej wysokości. Banki sprawdzają zdolność kredytową przyszłego klienta dla bezpieczeństwa swojego jak i kredytobiorcy. Zwykle jednak interesujemy się tym parametrem dopiero przed złożeniem wniosku o kredyt, a tak naprawdę mamy na niego wpływ przez całe życie. Pierwszym działaniem w tej sytuacji należy więc obliczyć swoją zdolność kredytową.

Czym właściwie jest zdolność kredytowa?

Każdy kredyt to spore zobowiązanie, które należy spłacić. Obowiązujące przepisy także podchodzą do tego faktu bardzo poważnie i nakładają zarówno na instytucje finansowe, jak i konsumentów wiele obowiązków, których nadrzędnym celem jest zachowanie wypłacalności i możliwości wywiązania się z podjętych zobowiązań. Zdolności kredytowej jest poświęcony artykuł 70 ustawy Prawo Bankowe. Zgodnie z nim:

Bank udziela kredytu po obliczeniu zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu, razem z odsetkami w odpowiednich terminach zawartych w umowie. Osoba biorąca kredyt jest zobowiązana przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu wraz z całkowitymi kosztami zgodnie ze zdefiniowanymi w umowie parametrami. Często wychodzimy w założenia, że jest to tylko kwota przyznana przez bank, lecz warto zwrócić uwagę na drugą część definicji. Spore znaczenia ma nie tylko suma, lecz także sposób w jaki będziemy chcieli ją spłacić. Jest to bardzo ważne, gdyż dokonując odpowiednich zmian będziemy w stanie zwiększyć zdolność kredytową bez jakichkolwiek wyrzeczeń.

Zdolność kredytowa jest bardzo ważna

O ile sama definicja jest logiczna i zrozumiała, większe konsternacje wzbudza jednak to, jak taką zdolność obliczają banki. Wiele osób demonizuje ten aspekt, a często wiąże się to z niezrozumieniem stojących za nim mechanizmów i najważniejszych czynników branych pod uwagę przez system. Często to właśnie ocena zdolności kredytowej wpływa na decyzję odmową instytucji, w rzeczywistości należy spojrzeć na nią jak na etap zabezpieczający obie strony łączące się umową kredytową: z jednej strony daje to bankowi większe gwarancje na to, że cała należność zostanie spłacona wraz z przyjętymi ustaleniami. Kredytobiorca dostanie finansowanie jedynie wtedy, gdy analitycy uznają, że da sobie rade z tym obowiązaniem.

Kiedy bank obliczy zdolność kredytową

Ocena zdolności kredytowej kojarzy się głównie z kredytami hipotecznymi, tak naprawdę instytucja zainteresuje się nią w każdym przypadku, w którym będziemy starać się o pożyczkę. Tak samo będzie więc w kontekście kredytu gotówkowego, kredytu na samochód, kredytu ratalnego, karty kredytowej lub przyznania limitu w rachunku. Pomimo, że idea i mechanizmy są takie same, procedury mogą się od siebie różnić. W przypadku kwot mniejszych i krótszych okresów spłaty bankowi wystarczyć mogą podstawowe informacje, takie jak np. oświadczenie o dochodach czy wyciąg z konta. Jeżeli jednak zdecydujemy się na drobny kredyt w banku, w którym posiadamy rachunek osobisty, często nie będziemy musieli dostarczać niczego samodzielnie. Im większa suma wnioskowana i większa liczba rat, tym większe wymagania. Dlatego w przypadku kredytu hipotecznego trzeba dostarczać zwykle więcej różnych dokumentów, a cały proces może zająć dużo czasu.

Obliczanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa może się różnie przestawiać z perspektywy różnych instytucji. Starając się o kredyt, trzeba mieć świadomość, że nie zawsze te same kwestie będą odgrywały równorzędną rolę w innym banku. Ogólnie jednak mechanizm działa w ten sam sposób: jego zadaniem jest oszacowanie obecnych i przyszłych możliwości finansowych a także dobranie wysokości zobowiązania, które będzie możliwe do spłaty. Można wyróżnić listę czynników, które decydują o wysokości zdolności kredytowej:

  • Dochody: oczywiście, im więcej zarabiamy, tym większe są nasze możliwości. Poziom dochodów ma bardzo duży wpływ na zdolność kredytową.
  • Wydatki: z drugiej strony oczywiście znajdują się wydatki. Jeśli ponosimy regularnie znaczne koszty, np. z tytułu czynszu czy innych opłat, oczywiście wpłynie to na możliwości finansowe.
  • Inne zobowiązania: bardzo dużą rolę w procesie ustalania zdolności kredytowej odgrywają inne posiadane zobowiązania, szczególnie kredyty i pożyczki. Trzeba pamiętać, że na poziom zadłużenia wpływają również karty kredytowe czy limity w koncie i to nawet kiedy z nich nie korzystamy, to przed złożeniem wniosku lepiej się ich pozbyć.
  • Doświadczenie zawodowe i wykształcenie: dla banku, ważne jest nie tylko to, na jakie uposażenie możemy liczyć w obecnej chwili, lecz jak będzie wyglądał stan naszych finansów w przyszłości. Dlatego też istotne jest m.in. piastowane stanowisko, wykształcenie czy perspektywy na rynku pracy.
  • Sytuacja rodzinna: bank przyjrzy się też sytuacji rodzinnej potencjalnego kredytobiorcy. Posiadanie dzieci oznacza dodatkowe wydatki, lecz z drugiej składnia do podejmowania bardziej odpowiedzialnych decyzji, również w planie finansowym.
  • Dotychczasowy historia kredytowa: jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na na zdolność kredytową jest wiarygodność. Tę budujemy latami. Każde spłacone zgodnie z warunkami zobowiązanie to szansa na to ,że także tym razem sumiennie wywiążemy się z obowiązków dłużnika. Banki weryfikują bazy, w tym BIK czy KRD. Osoby, które w nich widnieją, są praktycznie pozbawione szans na otrzymanie kredytu.