Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Uwaga konkurs bankowy! – spróbuj czegoś nowego z Visa czyli wygraj dzięki karcie 1000 złotych

Visa ogłosiła kolejny konkurs bankowy. Tym razem za dokonanie płatności, której środkiem płatniczym będzie karta Visa i po zarejestrowaniu transakcji w systemie, możemy stanąć do konkursu, w którym do wygrania jest samochód osobowy marki Toyota Auris Hybrid Premium Style – a zatem przypatrzmy się bliżej samemu konkursowi.

Co należy zrobić by wziąć udział w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać płatności, oczywiście kartą ze znaczkiem Visa, na kwotę minimum 5 zł, w sytuacji gdy interesuje nas nagroda dnia lub na kwotę minimum 51 zł w przypadku gdy kusi nas również nagroda tygodnia lub nagroda główna.

Kolejnymi punktami do spełnienia są: zachowanie potwierdzenia dokonania transakcji oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie https://konkurs.visa.pl/wez-udzial

Najważniejszym punktem zgłoszenia konkursowego jest wypełnienia zadania konkursowego.

Zadanie konkursowe polega na opisaniu, sfotografowaniu lub sfilmowaniu hasła: „pozytywne, nowe zdarzenia dzieją się, gdy płacisz z Visa”

By ułatwić Tobie nieco zadanie zobacz nadesłane na konkurs prace — oto przykłady.

Nagrody czyli Twoje korzyści z udziału w konkursie Visa

Może od tego należało zacząć czyli co możemy wygrać w konkursie Visy robiąc codzienne zakupy? Nagrody są podzielone na trzy kategorie:

  1. Nagroda główna. Nagrodą główną w konkursie „spróbuj czegoś nowego z Visa” jest samochód osobowy — Toyota Auris Hybrid Premium Style o wartości 81 332 zł brutto. O nagrodę główną walczyć będą osoby, które dokonał transakcji za minimum 51 zł oraz zamieściły fotograficzne lub audiowizualne zadanie konkursowe, które według komisji najlepiej spełniało kryteria atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności w całym czasie trwania konkursu.
  2. Nagroda dnia. Nagrodą dnia jest przedpłacowa karta Visa wydana przez Bank Handlowy, które będą zasilone kwotą 200 zł. Nagrody dnia będą przyznawane każdego dnia trwania konkursu. Codziennie zostanie przyznanych 24 nagród uczestnikom, którzy dokonali transakcji za minimum 5 zł oraz zamieścili słowne, zdjęciowe lub audiowizualne zadanie konkursowe, które według komisji najlepiej spełniało kryteria atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności danego dnia.
  3. Nagroda tygodnia. Nagrodą tygodnia jest przedpłacowa karta Visa wydana przez Bank Handlowy, które będą zasilone kwotą 1000 zł. Nagrody tygodnia będą przyznawane w każdym tygodniu trwania konkursu. Raz w tygodniu zostanie przyznana 1 nagroda uczestnikowi, który dokonał transakcji za minimum 51 zł oraz zamieścił zdjęciowe lub audiowizualne zadanie konkursowe, które według komisji najlepiej spełniało kryteria atrakcyjności, kreatywności oraz oryginalności danego dnia.

Czas trwania konkursu

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do konkursu upływa 9 kwietnia 2015 r. o godzinie 23:59:59

Opodatkowanie nagrody

Do każdej nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej nagrody brutto, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.