Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Rekomendacja U

Rekomendacja U. Już od wielu lat banki stosują wobec klientów „przymus” wykupu różnych ubezpieczeń do kredytów i poliso-lokat. Okazuje się, że praktyki te narzucane klientom przez banki wciąż budzą dużo kontrowersji i skarg. Banki wespół z towarzystwami ubezpieczeniowymi narzucały klientom ubezpieczenia, jednocześnie pobierając opłaty i prowizje za akwizycję oraz przenosiły prawa ubezpieczonych na siebie.

KNF w obronie kredytobiorców czyli rekomendacja U

Do tej pory bank „grał” na dwie strony:

Niestety bardzo często dochodziło do sprzedaży polis, z których klient nie mógł skorzystać bowiem znajdował się w gronie tych, którzy zostali z polis wyłączeni.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydając nową rekomendację U staje po stronie słabszego, czyli po stronie klientów. Należy bowiem założyć, że klienci słabo poruszają się po skomplikowanych zapisach warunków ubezpieczeń, dlatego KNF wydała nowe rekomendacje w sprawie sprzedaży ubezpieczeń do kredytów.

Co nas czeka w 2015 roku – rekomendacja U

Do marca 2015 roku banki zobowiązane będą do wprowadzenia zmian w związku ze sprzedażą ubezpieczeń do kredytów. Co rekomenduje KNF bankom?

Rekomendacja U spowoduje, że banki na pewno przestaną „wciskać” nam klientom ubezpieczenia, ale nie przestaną ich wymagać od nas jako zabezpieczenia kredytów. Sytuacja ta może doprowadzić do większej konkurencyjności wśród towarzystw ubezpieczeniowych zatem klient poza wyborem banku będzie również miał wybór towarzystwa.

Oto cała rekomendacja U