Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Ranking lokat

Ranking lokat. Nie jesteśmy narodem przesadnie oszczędnym. Wszystkie badania pokazują, że z ogromnym trudem przychodzi nam nauka oszczędzania i nie dotyczy to tylko pieniędzy, ale również energii, żywności czy wody. Z jednej strony narzekamy na wysokie ceny nośników, a z drugiej strony nie podejmujemy żadnych prób oszczędzania. Podobnie jest z naszymi oszczędnościami – finansami. Usprawiedliwieniem na nieoszczędzanie jest przekonanie, że nas na to nie stać.

Zadaj pytanie

Podejdźmy do tematu oszczędzania od strony kredytobiorcy

Każdy „właściciel” kredytu jest zobowiązany do jego spłaty, zatem posiada nadwyżkę finansową, którą przeznacza na ratę. Można więc przyjąć, że jeśli już spłacimy kredyt, to kwotę równą wartości raty możemy zacząć oszczędzać na koncie. Czy podoba się wam takie przedstawienie tematu?

Rzeczą absolutnie oczywistą jest, że kredyt dostarcza nam niezbędnej gotówki, dzięki której możemy natychmiast zrealizować swoje potrzeby finansowe, czego nie gwarantuje nam systematyczne oszczędzanie własnych pieniędzy. Wybór należy do nas.

Pamiętaj, pewne oszczędności to zwiększone poczucie bezpieczeństwa i większy komfort dla nas i rodziny. Jakie mamy sposoby na oszczędności?

Nie jest tajemnicą, że oprocentowanie lokat jest bardzo niskie. Obniżanie stóp procentowych zawsze cieszy kredytobiorców, a smuci depozytariuszy. Zasadnym zatem jest pytanie czy się opłaca deponować środki pieniężne w banku? Jeśli zostawimy pieniądze w przysłowiowej „skarpecie”, to wartość czyli moc nabywcza tych pieniędzy będzie spadała o wskaźnik inflacji, a więc w ten sposób, za te same pieniądze kupimy mniej towarów. Oprocentowanie lokat zabezpiecza środki przed spadkiem ich wartości.

Na co więc należy zwrócić uwagę kupując lokatę bankową?

Podział lokat

Lokaty terminowe dzielą się na krótko i długoterminowe. Lokaty krótkoterminowe to lokaty od 1 do 3 miesięcy, ale klient zamożny z dużymi środkami może podpisywać umowy na krótsze terminy i ma możliwość negocjowania oprocentowania. Lokaty długoterminowe – bywają nawet 36 miesięczne.

Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie zazwyczaj dotyczy lokat krótkoterminowych, a zawarcie takiej lokaty zabezpiecza depozytariusza przed zmianą stóp procentowych. Jest korzystna tylko w sytuacji spadku oprocentowania i działa tylko w pierwszym okresie trwania umowy. Zmienne oprocentowanie reaguje zawsze na zmianę oprocentowania w czasie trwania umowy.

Długoterminowe lokaty zazwyczaj są o zmiennym oprocentowaniu.

Kapitalizacja odsetek

Pojęcie to związane jest z częstotliwością udostępniania odsetek klientowi. Do lokat krótkoterminowych najczęściej stosuje się zasadę dopisywania odsetek po zapadnięciu terminu lokaty, zaś dla lokat długoterminowych stosuje się często kapitalizację roczną, co oznacza, że wartość lokaty zostaje powiększona o kwotę odsetek należnych, mamy wówczas do czynienia z naliczaniem odsetek od odsetek, co nominalnie zwiększa oprocentowanie lokaty.

Odnawialność umowy

Należy zwrócić uwagę na to czy nasza lokata ma charakter odnawialny. Stosowny zapis powinien znaleźć się w umowie. Brak odnawialności spowoduje przeniesienie środków na rachunek osobisty jeśli, stosowny zapis znajdzie się u umowie, bez tych zapisów rachunek lokaty pozostanie jako rachunek o symbolicznym oprocentowaniu np. 0,1% lub całkowicie nieoprocentowany.

Odnawialność lokaty skutkuje tym, że po dopisaniu odsetek należnych do kwoty lokaty, lokata ta pracuje ponownie ale oprocentowanie tej lokaty wynosi tyle, ile wynosi aktualne oprocentowanie opublikowane w taryfie opłat i prowizji banku.

Zerwanie umowy

Zwróćmy uwagę na zapis w umowie dotyczący zerwania umowy przed terminem zapadalności. Bank prawdopodobnie zastosuje wobec klienta „rodzaj kary” za niedotrzymanie umowy. Najczęściej pozbawia klienta możliwości otrzymania odsetek lub stosuje oprocentowanie, jakie stosuje do kont a ‘vista. (konto a ‘vista — z włoskiego a vista oznacza za okazaniem).

Jest to rachunek płatny na żądanie. Przy lokatach długoterminowych można liczyć na połowę oprocentowania.

Pamiętaj, odsetki już dopisane do salda naszej lokaty należą do klienta. Lokaty nie są płynnymi produktami i zerwanie umowy, to utrata spodziewanych zysków.

Sposób zakładania lokaty

Możemy lokatę założyć w banku jako oddzielny produkt, wtedy dokonujemy gotówkowej wpłaty na rachunek lokaty. Możemy założyć lokatę związana z naszym kontem osobistym z dyspozycją wypłaty odsetek na lokatę lub na konto osobiste. Posiadacze kont internetowych lub z dostępem do konta przez Internet mogą samodzielnie utworzyć rachunek lokaty i dokonać przelewu środków, definiując wszystkie stosowne parametry.

Co więc przemawia za lokatami bankowymi?

Są prostym produktem finansowym, przewidywalnym w sensie oczekiwanych zysków, bezpiecznym a co ważne dla ludzi „zabieganych" — mało absorbującym czas. Posiadają podobnie jak pozostałe depozyty Gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie pozostaje teraz już nic innego tylko zapoznanie się z rankingiem i wybranie odpowiedniej lokaty dla siebie.