Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Rachunek z premią 100 zł od mBanku

100 zł od mBanku. Dziś prześwietliliśmy promocję mBanku dzięki, której możemy zyskać 100 złotych za założenie konta. Promocja ta jednak jest skierowana do osób nie będących jeszcze klientami banku przed dniem 24.11.2014.

Jaka będzie moja korzyść z promocji?

Jak wynika z tytułu promocji przede wszystkim naszą korzyścią z otworzenia konta w mBanku jest 100 złotych, które dostaniemy po spełnieniu dość prostych warunków. Po za tym jednak mBank dokłada dobre warunki tego konta.

Warunki jakie należy spełnić, by wziąć udział w promocji

Jak już pisaliśmy najważniejszym warunkiem jaki należy spełnić, to bycie nowym klientem czyli nie posiadanie rachunku ROR w mBanku.

Cytując regułami „przez nowego klienta… rozumie się klienta, który przed dniem 24.11.2014 roku nie był lub w dniu 24.11.2014 roku nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy, której Bank prowadził lub prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy”

Gdy już spełnimy pierwszy warunek, reszta wydaje się prosta. Oczywiście należy złożyć wniosek o prowadzenie konta i podpisać umowę, a następnie otrzymamy 100 zł w postaci zwrotu na konto, po spełnieniu dwóch warunków.

Czas trwania promocji

Promocja trwa do 28.02.2015 roku, jednak możemy do niej przystąpić do 31.12.2014 roku.

Opodatkowanie premii

Każdy dochód powinien zostać opodatkowany. W tym jednak przypadku kwota ta jest na tyle niska, że podlega ona zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych — na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).