Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Pożyczki społecznościowe

Pożyczki społecznościowe. Każdy z nas pewnie dokonywał drobnych lub może trochę większych pożyczek po tzw. rodzinie czy bliskich znajomych. Pewnie taki sposób „zdobywania” pieniędzy, bez udziału instytucji finansowych stał się przyczynkiem do powstania tzw. social lending – czyli zjawiska, które nazywamy pożyczkami społecznościowymi, bo taką nazwę otrzymały na rynku polskim.

Czym są pożyczki społecznościowe?

Uczestnicy rynku kredytowego czy może trafniej pożyczkowego poszukują na portalach internetowych osób, które gotowe są pożyczyć pieniądze. Korzyść z takiej operacji jest obopólna, bowiem zarówno strona pożyczająca jak i pożyczkobiorca umawiają się na „cenę” tej pożyczki jak i na czas jej trwania.

Działa więc to na zasadzie wolnorynkowej z możliwości negocjacji cen, co jest alternatywą dla pożyczki udzielnaj przez bank. Inwestor czyli pożyczkodawca może liczyć na znacznie wyższe oprocentowanie swoich środków, powyżej proponowanych lokat na rynku bankowym.

Co różni pożyczki społecznościowe od pożyczek bankowych?

Co różni pożyczki społecznościowe od pożyczek bankowych? Bank jako instytucja zaufania publicznego (niestety coraz częściej mamy do czynienia z praktykami, które z zaufaniem niewiele mają wspólnego) też kredytuje uczestników rynku z pieniędzy osób lokujących. Czy uczciwie dzieli się dochodami, to już zupełnie inny temat, niemniej jednak daje klientowi gwarancje poprzez uczestnictwo w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Pożyczki społecznościowe korzysci dla pożyczkobiorcy

Wydaje się więc, że podstawowy problem z jakim musi się zmierzyć „rynek” pożyczek społecznościowych, to stworzenie narzędzi decydujących o bezpieczeństwie pożyczanych pieniędzy.

W ten sposób pojawiły się Internetowi „pośrednicy”, którzy skupiają na swoich portalach ludzi, którzy są zainteresowani tym tematem. To ich pośrednictwo doprowadza do spotkania kontrahentów zainteresowanych transakcjami.

Specjalizują się w pośrednictwie, prowadzą ocenę uczestników, uwiarygodniają pożyczkobiorców. Podobnie jak na znanym portalu Allegro, uczestnicy budują zaufanie i zdobywają swoje „gwiazdki”, budują rating klientów. W czasach, gdy banki stają się coraz bardziej wymagające wobec klientów, a chwilówki bardzo kosztowne, pożyczki społecznościowe mogą dla wielu klientów stanowić alternatywne źródło uzyskania środków pieniężnych ze źródeł prywatnych.

Często poprzez dywersyfikację kwoty pożyczki od różnych kredytodawców podwyższa się poziom bezpieczeństwa i zwrot pożyczonych środków. Portale te zajmują się więc kojarzeniem dwóch stron transakcji. Należy zwrócić uwagę na to, że każda ze stron ma prawo do określenia swoich oczekiwań cenowych.

Pożyczki społecznościowe a polskie prawo

Podpisanie umowy pożyczki kończy transakcję. Każda ze stron zobowiązuje się do przestrzegania umowy. Należy tu wspomnieć o podatkach. Każda umowa cywilno-prawna generuje podatek od tych czynności w wysokości 2% od kwoty powyżej 5 tys. dla pojedynczego kredytobiorcy.

Pożyczki społecznościowe korzysci dla pożyczkodawcy

Z drugiej strony mamy podatek od dochodów kapitałowych tzw. podatek Belki w wysokości 19% od kwoty uzyskanego dochodu czyli wypłaconych na rzecz inwestora odsetek. Sprawę podatkową, każdy uczestnik jest zobowiązany pilnować sam.

Reasumując rynek pożyczek społecznościowych polega na tym, że osoba która posiada nadwyżki finansowe pożycza drugiej osobie pieniądze na określonych warunkach.

Czy rynek pożyczek społecznościowych ma szanse na dynamiczny rozwój? Wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie. Do najdłużej istniejących portali pożyczkowych należy kokos.pl, który jest dobrym przykładem na dobre funkcjonowanie tego typu rozwiązań. Oczywiście na rynku są też inni gracze jak np. lendico.pl czy pożycz.pl.

Najważniejsze korzyści z pożyczek społecznościowych

Jak już wcześniej zostało zaznaczone korzyści z pożyczek społecznościowych są obopólne czyli obie strony zarówno pożyczkobiorca i pożyczkodawca mają swoje wymierne korzyści. Podsumujmy je:

Korzyści dla pożyczkobiorcy

Korzyści dla inwestora czyli naszego pożyczkodawcy