Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna. Największą zaletą pożyczek hipotecznych jest fakt, iż może zostać zaciągnięta na dowolny cel i jest przy tym tańsza niż kredyty gotówkowe, jednak jak sama nazwa wskazuje wymaga ona zabezpieczenia w postaci hipoteki. Podstawową zaletą jest niski koszt, możliwość uzyskania większej kwoty oraz długiego okresu kredytowania. Wadą – jest zastawienie nieruchomości. Jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie prawne, pożyczka hipoteczna jest uregulowana w kodeksie cywilnym, natomiast kredyt w prawie bankowym.

Pożyczka hipoteczna – istota produktu oraz najważniejsze cechy

Dynamiczny rozwój rynku finansowego w Polsce powoduje, że klienci domagają się nowych produktów, które będą w stanie zaspokoić ich potrzeby. Jeszcze kilka lat temu hitem były fundusze inwestycyjne, które przynosiły posiadaczom jednostek uczestnictwa spore zyski.

W momencie wybuchu kryzysu finansowego oraz wprowadzenia podatku Belki, klienci zaczęli szukać bezpiecznych produktów finansowych. W tamtym okresie pojawiły się na rynku lokaty o dziennej kapitalizacji odsetek, które pozwalały uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych. W chwili obecnej na rynku usług finansowych coraz większą popularność zyskuje pożyczka hipoteczna.

Wielu osobom, nazwa bezpośrednio kojarzy się z kredytem hipotecznym. Choć nazwa jest podobna, może być myląca. Należy bowiem mieć świadomość tego, że pożyczka i kredyt hipoteczny, to dwa zupełnie inne produkty, mające jednak kilka punktów wspólnych. Próbując zrozumieć różnicę pomiędzy tymi produktami, należy najpierw uświadomić sobie czym jest pożyczka i kredyt.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku mamy do czynienia z zobowiązaniem finansowym. Osoba fizyczna lub instytucja otrzymuje środki finansowe i zobowiązuje się do ich spłaty, w ustalonych ratach oraz terminach określonych w umowie.

Pożyczek mogą udzielać zarówno banki, jak również inne instytucje finansowe, a także osoby fizyczne. Kredyty natomiast są to produkty zarezerwowane tylko i wyłącznie dla banków. Kolejna istotna różnica pomiędzy pożyczką a kredytem dotyczy celu, na jaki mają być wykorzystane środki. W przypadku pożyczki pieniądze przeznaczyć można na dowolny cel, w przypadku kredytu, musi on być wcześniej określony.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

Zalety i wady pożyczek hipotecznych

Tak więc zawierając umowę o kredyt hipoteczny, kredytobiorca musi wcześniej wskazać na co przeznaczy otrzymane środki. Najczęściej jest to budowa domu lub zakup mieszkania, gdzie ustanowiona na nieruchomości hipoteka jest dla banku zabezpieczeniem na wypadek, gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań.

Pożyczka hipoteczna natomiast to produkt, w przypadku którego kredytobiorca nie musi podawać na jaki cel zostaną przeznaczone środki. Można jest wykorzystać w dowolny sposób. Wysokość udzielonej pożyczki hipotecznej jest uzależniona od wartości nieruchomości, na której będzie ustanowiona hipoteka, stanowiąca zabezpieczenie dla pożyczkodawcy. Im wyższa wartość takiego zabezpieczenia, tym większą ilość gotówki można otrzymać.

To właśnie brak konieczności podawania celu na jaki mają zostać przeznaczone środki finansowe leży u podstaw popularności tego produktu. Poza wymienioną zaletą, pożyczka hipoteczna jest produktem, który posiada wiele innych walorów. Istotną zaletą jest z pewnością długi okres kredytowania, który może wynieść, podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych 25-30 lat. Dzięki tak długiemu okresowi spłaty, miesięczne raty są stosunkowo niskie i możliwe do zaakceptowania przez przeciętnego klienta.

Kolejną zaletą jest niskie oprocentowanie w porównaniu do zwykłych pożyczek, bądź kredytów gotówkowych. Jest to możliwe dzięki zabezpieczeniu, które stanowi nieruchomość. Takie zabezpieczenie jest dla pożyczkodawcy dużo bardziej wiarygodne, niż zaświadczenie o zarobkach.

Pracę bowiem można stracić, a nieruchomość pożyczkodawca może sprzedać i z uzyskanych pieniędzy pokryć niespłacone zobowiązania. Niższe ryzyko poniesienia straty, daje możliwość zaproponowania klientom korzystniejszego oprocentowania, niż w przypadku tradycyjnej pożyczki lub kredytu gotówkowego.

Pożyczka hipoteczna jest dobrym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy mają doskonały pomysł na własny biznes. Banki raczej niechętnie udzielają kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, obawiając się że biznes nie wypali i kredyt nie zostanie spłacony.

Z drugiej strony, wiele znakomitych pomysłów nie zostało zrealizowanych z błahego powodu, a mianowicie braku kapitału. Dla osoby posiadającej nieruchomość, pewnej sukcesu, w przypadku skorzystania z pożyczki hipotecznej, problem braku kapitału przestaje istnieć.

Jak każdy produkt finansowy, także i pożyczka hipoteczna posiada pewne wady. Z pewnością czynnikiem ograniczającym dostępność tego produktu jest konieczność posiadania nieruchomości, pod którą może zostać ustanowiona hipoteka. Nawet posiadając nieruchomość, chcąc zawrzeć umowę należy liczyć się z tym, że będzie to proces długotrwały wymagający dostarczenia i wypełnienia wielu formularzy i wniosków.

Pożyczka hipoteczna — podsumowanie

Należy stwierdzić, że opisywany produkt jest ciekawym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy nagle potrzebują sporej gotówki, a są posiadaczami nieruchomości, którą mogą oddać pod hipotekę. Korzystając z tego produktu, należy jednak pamiętać, że jest to tylko narzędzie finansowe, z którego trzeba korzystać rozważnie, by nie popaść w problemy finansowe.