Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Stopa procentowa czyli co to jest oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie Kredytu Hipotecznego — jednym z podstawowych cech kredytu hipotecznego czy chociaż pożyczki gotówkowej jest jego „cena”. Zresztą jak każdy inny towar, którym w tym przypadku jest pieniądz, posiada swoja cenę i jak łatwo się zorientować jest ona różna w poszczególnych bankach czy instytucjach parabankowych. W naszym przypadku jednym z elementów tej ceny jest oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

Wysokość stopy procentowej czyli realne oprocentowanie kredytu hipotecznego

Wysokość stopy procentowej ustalona w umowie, liczona jest w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu, za okres od dnia wykorzystania kredytu do dnia spłaty i pobierana jest w ustalonych terminach. To tyle suche definicje, które w skrócie oznaczają dokładnie tyle, że zaciągając zobowiązanie należy je spłacić.

Zastanówmy się, od czego zależy oprocentowanie kredytu hipotecznego czyli nasza stopa procentowa? Otóż oprocentowanie kredytu hipotecznego zależy od Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która poprzez analizę danych makro i mikro ekonomicznych stanu gospodarki przez pryzmat eksportu i importu, PKB, PMI ocenia stabilność waluty, a to jest przyczynkiem do określenia podstawowej stopy procentowej.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego — Rada Polityki Pieniężnej (RPP)

Od tych czynników zależy wysokość stóp procentowych, czyli w pewnym sensie oprocentowanie kredytu hipotecznego ma właściwości regulacyjne, ma również wpływ na dynamikę rozwoju przedsiębiorczości, konsumpcję, a co za tym idzie na poziom inflacji czy deflacji.

A zatem skoro stopa procentowa ma przede wszystkim wartość regulacyjną, to bardzo ważne jest, aby jej wysokość była optymalna. Jej zaburzenie może bowiem doprowadzić do dekoniunktury w gospodarce, gdy koszt pozyskania pieniądza obrotowego jest zbyt wysoki — mamy wtedy kryzys lub możemy doprowadzić do nadmiernej konsumpcji, gdy pieniądz jest za tani, a to z kolei prowadzi do nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych.

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w latach ubiegłych, a skutki nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne są widoczne obecnie, poprzez ciągły wzrost tzw. złych kredytów czy długów.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego może być stałe lub zmienne

W bankach rzadko występuje oprocentowanie stałe, jeśli już dotyczy to kredytów małych i krótkoterminowych. Najczęściej stosowana stawka oprocentowania to WIBOR. Stawkę tę kwotuje się codziennie. Tak naprawdę o tym wskaźniku finansowym rozstrzyga dziś 16 tzw. traderów z 16 największych banków, którzy każdego dnia decydują o wycenie aktywów o wartości około 1 bln złotych.

Mamy zatem WIBOR, który jest punktem wyjścia do naszego oprocentowanie kredytu hipotecznego.

W zależności od rodzaju kredytu najczęściej stosowane są stawki WIBOR 3M lub WIBOR 6M, które oznaczają cykl zmian stóp procentowych w miesiącach.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego — stawki WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M

Dla kredytów konsumpcyjnych podawana stawka ma charakter jednorodny czyli wyznaczona jest wysokość oprocentowania w tzw. tabelach oprocentowania.

Pamiętaj, zmienna wysokość oprocentowania w czasie trwania umowy kredytowej bez jej wypowiedzenia jest możliwa tylko w sytuacji określonej w umowie.

Jeśli w umowie kredytowej oprocentowanie kredytu hipotecznego jest określone WIBOREM, to częścią składową takiego oprocentowania jest marża banku, która nie ulega zmianie w czasie trwania umowy kredytowej – stanowi dochód banku pokrywający koszty działalności i ryzyko banku.

Pamiętaj, marża banku może podlegać negocjacji, a więc wykorzystaj ten element, zwłaszcza gdy bierzesz długoterminowy kredyt hipoteczny.

Ale czy wiesz, że pomimo rekordowo niskich stóp procentowych, to koszty kredytu są wyższe niż np. rok temu? Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyn jest wiele: wysokie marże, stałe oprocentowania, które nie ulega zmianie do końca umowy, WIBOR 6M który wygeneruje zmianę dopiero za 6 miesięcy itd. Z drugiej strony to koszty prowizyjne.