Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Czy można zmusić bank by zmienił oprocentowanie karty kredytowej?

Pytanie od czytelnika:

Czy można zmusić bank do zmiany oprocentowanie karty kredytowej?

Opis sytuacji:

Oto sytuacja z jaką do czynienia ma nasza czytelniczka: „Chciałam prosić o poradę dotyczącą oprocentowania karty kredytowej wydanej przed 2006 rokiem. Od wielu lat jestem posiadaczką karty kredytowej w banku X. Oprocentowanie jej do dnia dzisiejszego wynosiło 34%, zgodnie z przepisami nie powinno ono przekroczyć czterokrotnej stopy lombardowej czyli obecnie 12%. Jednak Bank twierdzi, że prawo nie działa wstecz i z uwagi na to, że umowa była podpisane przed wejściem rozporządzenia, nie obowiązują jej przepisy wprowadzone później. Czy słuszność jest po stronie Banku, czy ewentualnie mogę wystąpić z roszczeniem o zwrot niesłusznie naliczonych odsetek za okres trzech lat.

Nasza odpowiedź:

Ma Pani rację, obecnie maksymalna stopa procentowa w banku wynosi 12%. Banki mają obowiązek wprowadzić nowe stopy procentowe po ogłoszeniu ich przez Radę Polityki Pieniężnej, niestety robią to w różnym czasie.

W przypadku banku X ostatnia zmiana stóp procentowych została wprowadzona w październiku 2014 roku, a zatem od 9.10.2014 Pani zobowiązanie na karcie winno być oprocentowane w wysokości 12%.

Poprzednia obniżka stóp wystąpiła w lipcu 2013 r i wynosiła 16%. Historyczne tabele oprocentowania znajdzie Pani na stronie banku. Prawo nie działa wstecz, ale też od dnia obniżenia stóp przez bank, obowiązuje do dnia kolejnej zmiany nowa stopa procentowa.

Ostatnie lata przyniosły obniżki stóp, zatem naliczanie odsetek stopą z dnia podpisania umowy o kartę kredytową jest naszym zdaniem nieuzasadnione. Proszę jednak sprawdzić jak w umowie brzmi zapis dotyczący stopy procentowej.

Trudno nam uwierzyć, by znalazł się tam zapis o stałej stopie w wysokości 34%. Bank winien udostępnić Pani wszystkie tabele oprocentowania i terminy ich zmian. Nowa stopa procentowa obowiązuje zawsze od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego kolejną zmianę.

Kluczowy jest zapis w umowie kredytowej. Według nas powinna Pani złożyć pisemne zażalenie na działalność banku, bank będzie zmuszony odpowiedzieć pisemnie na skargę i wówczas można będzie zastanowić się nad kolejnym krokiem. Nieznany jest nam żaden bank, który by stosował taką praktykę jak zastosowanie stopy procentowej z dnia podpisania umowy.

Finał czyli czy bank zmienił oprocentowanie karty kredytowej?

Oto czego dowiedzieliśmy się od czytelniczki: „… wystąpiłam do banku o zmianę odsetek, po wielu nieprzyjemnych rozmowach Bank, zaproponował mi oprocentowanie w wysokości 8,5% na rok czasu i brak opłat za kartę w pierwszym roku wprowadzenia aneksu, następnie 12% w kolejnych latach pod warunkiem rezygnacji z ubezpieczenia. Wstępnie się zgodziłam i czekam na aneks. Postanowiłam jednak wystąpić z roszczeniem o zwrot naliczonych odsetek.”

Życzymy powodzenia i przypominamy o dogłębnej analizie umów jakie podpisujemy i sprawdzaniu czy ze strony banku podpisane warunki są spełniane. Jeżeli nie, to jak widać na przykładzie warto walczyć o własne prawa i pieniądze.

Porównanie kart kredytowych