Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane. to instrumenty finansowe złożone z co najmniej dwóch prostszych instrumentów. Lokata strukturyzowana składa się z części oszczędnościowej gdzie większość kapitału jest lokowana na lokacie bankowej lub w obligacjach skarbowych oraz z mniejszej części gdzie kapitał jest lokowany w bardziej ryzykowne instrumenty inwestycyjne o wyższym potencjale zysku oraz ryzyka. Zwykle są to fundusze inwestycyjne lub instrumenty pochodne oparte na akcjach, opcjach, indeksach, walutach, emisjach długu, surowcach, metalach szlachetnych Lokata strukturyzowana jest zwykle lokatą długoterminową (od 2 do 4 lat).

Zadaj pytanie