Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Lokata z premią last minute czyli lokata bankowa z gwarantowaną premią 50 złotych

Lokata z premią last minute to trzecia odsłona promocji IdeaBank, w której za założenie lokaty bankowej otrzymamy gwarantowaną premię 50 złotych. Należy również wspomnieć, że oprocentowanie lokaty wynosi 5% i tym samym jest obecnie najwyższym oprocentowaniem na rynku.

Jaka będzie moja korzyść z promocji?

Cytując regulamin promocji „wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają łącznie warunki… otrzymają premię pieniężną o wartości 50 zł”. Nie jest to jedyna korzyść z lokaty last minute. Niewątpliwą korzyścią jest sama lokata, która z oprocentowaniem 5% w skali roku jest obecnie najwyżej oprocentowaną lokatą bankową na rynku.

Warunki jakie należy spełnić, by wziąć udział w promocji

Jest to trzecia edycja tej promocji i trzeba przyznać, że warunki promocji nie zostały zmienione i nie są trudne do spełnienia. Aby wziąć udział w promocji należy:

Czas trwania promocji

Promocja lokata z premią last minute trwa do 31.12.2014 roku.

Kiedy otrzymam premię gwarantowaną

Gwarantowana premia pieniężna w wysokości 50 złotych zostanie przekazana w terminie do dnia 10.02.2015.

Opodatkowanie premii

Każdy dochód powinien zostać opodatkowany. W tym jednak przypadku kwota ta jest na tyle niska, że podlega ona zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych — na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).