Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana to jeden z instrumentów oferowanych przez banki, jako produkt do inwestowania nadwyżek finansowych. Jednak ze względu na budowę tego produktu nasuwa się kilka zasad, które musisz przestrzegać jako potencjalny inwestor. Jakie to zasady i dlaczego zostały wymienione skoro mamy do czynienia z produktem bankowym?

Nie inwestuj swoich pieniędzy w instrumenty, których nie rozumiesz

Definicja lokaty strukturyzowanej mówi, że jest to instrument finansowy złożony z dwóch innych instrumentów finansowych. Struktura ta składa się z części oszczędnościowej i bardziej ryzykownej części inwestycyjnej.

Podział środków następuje najczęściej wg tzw. zasady Pareto 80/20, czyli 80% środków struktury zainwestowane w obligacje powinno nam wypracować „stuprocentową gwarancję zwrotu kapitału”, zatem odpowiedzialne za „zysk” jest pozostałe 20% tzw. część opcyjna.

Innymi słowy nasza inwestycja – lokata strukturyzowana – podzielona jest na dwie części. Większa 80% jest inwestowana w obligacje skarbu państwa czyli bardzo bezpieczny lecz niższy zysk. To dlatego banki nie boją się dawać gwarancji wypłacenia przynajmniej części kapitału.

Druga część 20% to agresywna inwestycja w instrumenty finansowy zwane opcjami. Ta część jest odpowiedzialna za cały zysk ponad wkład własny.

Lokata strukturyzowana podział środków zgodnie z zasadą Pareto

Jeśli nie akceptujesz ryzyka nie graj – ryzyko istnieje zawsze

Środki z puli 20% inwestuje się w instrumenty o wyższym potencjale zysku, a tym samym bardziej ryzykowne. Do najpopularniejszych instrumentów stosowanych przez banki to opcje na indeksy giełdowe, kursy walut, ceny spółek giełdowych wybranych do portfela, ceny żywności, paliw, surowców na giełdach towarowych.

Potencjał zysków zwiększa się wraz z długością trwania lokaty, ponieważ rynek instrumentów finansowych wykazuje się dużą zmiennością, zawsze po okresie bessy nadchodzi hossa. Duży przedział czasowy uprawdopodobnia zyski.

Zadaj pytanie

Lokata strukturyzowana jest lokatą długoterminową — bezpieczna część tej lokaty musi mieć wystarczająco dużo czasu na odpracowanie części inwestycyjnej.

Podsumujmy więc, na jakie cechy powiniśmy zwrócić uwagę przy lokacie strukturyzowanej:

Lokata strukturyzowana to sposób na zastosowanie nowoczesnej metody oszczędzania. Dając ochronę kapitału masz szanse na osiągnięcie zdecydowanie większych zysków niż z tradycyjnej lokaty terminowej, jednocześnie daje Ci to możliwość poruszania się po rynkach finansowych z ograniczonym ryzykiem utraty kapitału.

Jeśli jednak nie masz wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych albo nie czujesz się jeszcze zbyt pewnie w tematach funkcjonowania giełdy czy rynku Forex, a jednocześnie akceptujesz pewien ograniczony poziom ryzyka, to produkty te są bardzo korzystne.

Decyzja jednak jest związana z inflacyjnym ryzykiem utraty wartości kapitału w okolicznościach rynkowych bardzo niesprzyjających.

Zobacz zestawienie obecnie jednych z najatrakcyjniejszych lokat strukturyzowanych na rynku.