Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Lokata bankowa Happy 4% i to pomimo obniżenia stóp procentowych

Lokata bankowa Happy. Czy wiesz, że RPP (Rada Polityki Pieniężnej) obniżyła ostatnio podstawową stopę procentową aż o 0,5%. Co to oznacza? Ta decyzja ma przynajmniej dwie konsekwencje. Pierwsza dla osób zaciągających kredyt, a druga dla osób oszczędzających na lokatach. Pomimo takiej informacji IdeaBank proponuje nam lokatę Happy na 4%.

Jaka będzie Twoja korzyść z promocji?

Naszą korzyścią z lokaty Happy jest gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zysk w wysokości 4% w skali roku. Pamiętajmy jednak, że maksymalny okres trwania lokaty Happy to 3 miesiące.

Warunki jakie należy spełnić, aby wziąć udział w promocji

Tak naprawdę warunek, który należy spełnić jest tylko jeden. Lokata jest dostepna tylko dla nowych klientów banku. Zgodnie z regulaminem „jako nowy Klient Banku traktowany jest Klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o Lokatę nie zawarł z Bankiem umowy o produkt finansowy prowadzony przez Bank na podstawie „Umowy o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych”

Czas trwania promocji

Promocja trwa do 10 kwietnia 2015

Co należy jeszcze wiedzieć o promocji

Ważnym punktem lokaty jest konto bankowe. Otóż często pod przykrywką promocji bankowej bank „sprzedaje” konta bankowe. W tym przypadku jest jednak inaczej – zakładając lokatę w IdeaBank nie musimy zakładać konta bankowego, co sprawia, że lokata jest bardziej opłacalna.

Trzeba jednak pamiętać, że lokata ma charakter odnawialny. Promocyjne oprocentowanie w wysokości 4% obowiązuje przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu lokata może być odnowiona na kolejne 3 miesiące, ale na warunkach standardowych czyli 2,9%

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000, a maksymalna 10 000 złotych

Opodatkowanie premii

Każdy dochód powinien zostać opodatkowany. Po zakończeniu lokaty IdeaBank przekaże nam wpłacone na lokatę pieniądze wraz z należnymi odsetkami pomniejszonymi o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).