Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Co to jest LIBOR?

LIBOR to London Interbank Offered Rate.O ile WIBORto stopa procentowa ustalana w Warszawie przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych, to LIBOR jest stopą procentową ustalaną w Londynie przez cztery główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. W dalszej części przyjrzymy się również EURBIOREuro Interbank Offered Rate. Jest to z kolei stopa procentowa kredytów w strefie euro.

Jak ustala się LIBOR?

LIBOR ustalany jest codziennie o godzinie 11:00 i stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym.

Proces ustalania i kwotowania LIBOR-u odbywa się tak samo jak WIBOR-u. W odniesieniu do polskiego rynku bankowego jest podstawowym elementem oprocentowania kredytów walutowych udzielanych w bankach.

Do LIBOR-u kwotowane są następujące waluty: frank szwajcarski (CHF), dolar amerykański (USD), euro (EURO), funt brytyjski (GBP) i jen japoński (JPY).

Co to jest LIBOR London Interbank Offered Rate

Parę lat temu szczególnie popularne stały się w Polsce kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich — podstawą oprocentowania tych właśnie kredytów był LIBOR i oczywiście marża banku. Obecnie wiele banków wycofało się już z udzielania kredytów w walutach obcych.

O ile stopa procentowa nadal jest atrakcyjna, to największym zagrożeniem i ryzykiem związanym z kredytem walutowym jest ich przewalutowanie. Słaba złotówka jest głównym „wrogiem” kredytów walutowych. O tym czy to prawda czy „mity” opowiemy tutaj.

Co to jest EURIBOR?

Warto w trakcie tych rozważań na temat stawek bazowych stanowiących podstawy do określenia „ceny kredytu" wspomnieć również o EURIBOREuro Interbank Offered Rate. Jest to stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi.

Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro, które jest ustalane przez FBE — Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli. Polska wyraziła akces przystąpienia do Unii Bankowej w Unii Europejskiej.