Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny. Kredyt odnawialny inaczej nazywany również linią kredytową w rachunku jest produktem ściśle związanym z posiadanym w banku rachunkiem rozliczeniowym. Najogólniej mówiąc kredyt odnawialny to jak sama nazwa wskazuje środki, które stawia bank do naszej dyspozycji w czasie określonym umową, do wysokości której możemy się zadłużyć.

Czym jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny czy linia kredytowa to rodzaj rezerwy środków, które możesz wykorzystać w dowolnym czasie. Jeśli potrzebujesz więcej środków niż wynosi Twój stan konta wówczas zaciągasz kredyt ze środków, które bank Tobie udostępnił.

Wpływ na konto zmniejsza zadłużenie, a wiec środki udostępnione w ramach tego kredytu można wielokrotnie wykorzystywać. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z zawartą umową z bankiem, kredyt ten zawarty jest na określony czas najczęściej 12 miesięcy. Po upływie tego terminu kredyt może zostać wznowiony (o ile tak stanowi umowa) lub należy spłacić go w całości wraz z odsetkami.

Warunki udzielania kredytów odnawialnych

Warunkiem udzielenia takiego kredytu odnawialnego to regularne zasilanie konta środkami pochodzącymi z wynagrodzeń, emerytury czy deklaracji wpłat własnych. Banki udzielając kredytu analizują zarówno źródło pochodzenia pieniędzy jak również systematyczność tych wpłat ponieważ to stanowi „zabezpieczenie” kredytu.

Wysokość kredytu zwanego również odnawialny to najczęściej wielokrotność naszych wpływów. Im dłużej jesteśmy klientem danego banku to możemy liczyć na większy limit. Każdy bank indywidualnie określa maksymalną wielkość tego kredytu np. może to być 3-krotność, 6-krotność lub więcej naszych średniomiesięcznych wpływów.

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że bank podczas odnawiania linii ponownie przeanalizuje nasze wpływy. Jeśli uległy one zmniejszeniu to możemy się liczyć, ze zmniejszeniem naszej linii kredytowej.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu podobnie jak kredytu gotówkowego ma charakter jednorodny i jest publikowany w taryfie oprocentowania danego banku.

Wpływy na konto zmniejszają wysokość naszego zobowiązania to przekłada się na wysokość płaconych odsetek. Na koniec każdego miesiąca naliczone odsetki za dany okres (miesiąc) księgowane są w ciężar naszego konta.

Za udzielenie kredytu banki pobierają prowizję, należy oczekiwać również pobrania prowizji odnowieniowej po upływie roku, jeśli nie wypowiedzieliśmy umowy kredytu w banku przed upływem terminu umowy.

Aby uatrakcyjnić kredyt odnawialny banki dosyć często w ramach akcji promocyjnej ograniczają lub rezygnują z prowizji. Stawki prowizji za udzielenie i odnowienie to od 0,5%-2% dlatego warto przemyśleć wysokość kredytu, który będzie służył nam jako rezerwa więc zaciąganie kredytu w maksymalnej wysokości może narazić nas na niepotrzebne koszty.

Zawsze możemy podpisać aneks do umowy obniżający lub podwyższający limit kredytu odnawialnego.

Pamiętaj, kredyt odnawialny wymaga od kredytobiorcy dużej dyscypliny bo spłacamy przez cały okres trwania umowy tylko odsetki a spłaty głównego zobowiązania klient dokonuje sam według własnego planu, a to może być zarówno duży plus dający swobodę spłaty ale tylko dla ludzi z dużą samodyscypliną.