Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Porównanie lokat bankowych - kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek. Benjamin Franklin mówił „w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki”. Różnica polega na tym, że z podatkami spotykamy się praktycznie zawsze i wszędzie. Z jednej strony występuje ogromna zachęta do oszczędzania swoich nadwyżek finansowe, a z drugiej ogromna pokusa rządzących, by oszczędności obłożyć podatkiem. Jaki związek mają ze sobą kapitalizacja odsetek i podatki? Otoż są to parametry bezpośrednio wpływające na rentowność lokat bankowych.

Zadaj pytanie

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek, to nic innego jak dopisywanie zysku do naszego konta, który został wypracowany przez lokatę.

Jeżeli odsetki będą dopisywane są do rachunku codziennie będziemy mieli do czynienia z kapitalizacja dzienną i analogicznie co miesiąc mamy do czynienia z kapitalizacją miesięczną, co kwartał z kapitalizacja kwartalna, a jak co roku, to z kapitalizacją roczna.

Istnieje możliwość zapisu w umowie o prowadzenie lokaty, że odsetki zostaną dopisane dopiero po zapadnięciu terminu lokaty co oznacza, że otrzymamy odsetki wraz z zakończeniem lokaty.

Kapitalizacja odsetek, to nic innego jak wykorzystanie mechanizmu jakim jest procent składany. Im częściej bank dopisze nam odsetki do konta lokaty, tym większy wygenerujemy zysk z rachunku na koniec okresu, ponieważ odsetki szybciej zaczynają pracować wraz z kapitałem.

Co jeszcze ma wpływ na rentowność naszej lokaty?

Od 2001 roku został wprowadzony podatek od dochodów kapitałowych tzw. podatek Belki. Podatek co prawda obejmuje tylko odsetki od lokat czyli została obniżona rentowność lokat o 19%, która to wielkość obniża nasze dochody odsetkowe. Jest to podatek, który w formie zryczałtowanej jest odejmowany od kwoty odsetek należnych.

Następnym czynnikiem mający wpływ na to, czy nasza lokata przynosi nam realne zyski jest wskaźnik inflacji. Ograniczymy się tu tylko do określenia, czym jest inflacja.

Inflacja

Wskaźnik inflacji wyliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i określa poziom wzrostu cen na towary i usługi — tworzy się tzw. koszyk inflacyjny, złożony z podstawowych towarów i usług, które są niezbędne do funkcjonowania każdego gospodarstwa domowego. Inaczej mówiąc inflacja to spadek realnej siły nabywczej pieniądza.

Nie wdając się w naukowe wywody, możemy określić to następująco, czy wracając z zakupami do domu, nie masz przekonania, że za 100 zł dałoby się zrobić mniejsze zakupy? To jest właśnie spadek siły nabywczej pieniądza.

Niekontrolowana inflacja jest zjawiskiem bardzo groźnym, może bowiem doprowadzić do sytuacji gdy na rynku jest więcej pieniędzy niż towarów i usług. Z takim zjawiskiem w Polsce mieliśmy do czynienia gdy w sklepach stał ocet, a ludzie mieli pieniądze bez „pokrycia".

Czy lokata się opłaca?

Wiemy już, że inflacja i podatki mają wpływ na zyski, wróćmy więc do naszych lokat. Pojawia się w takim razie pytanie, jak zjawisko inflacji i podatki wpływają na rentowność naszej lokaty?

Pytanie może postawione zbyt śmiało, ale jego zadaniem jest wygenerować potrzebę poszukania na rynku takiej oferty lokaty bankowej, z której pomimo nieudogodnień uzyskamy dochód. W tym wypadku bardzo pomocny jest kalkulatora lokat, z którego dowiemy się jakie banki są w danym momencie najlepsze i najbardziej hojne.

Pamiętaj, minimum naszych oczekiwań wobec lokaty, to utrzymanie realnej wartości naszych pieniędzy.

Przeanalizujmy teraz przypadek skrajny, ale obrazujący sytuację, kiedy lokata nie zapewni nam ochrony wartości.

Kapitalizacja odsetek w lokacie bankowej

Co prawda algorytm wyliczania opłacalności lokat bankowych jest znacznie bardziej skomplikowany niż w przywołanym przykładzie, ale już po zastosowaniu tak prostych obliczeń można oszacować czy lokata da nam „zarobić” czy też nie.

Obecnie inflacja jest na poziomie 1%.