Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Jakie są skutki obniżenia stóp procentowych?

Co miesiąc Rada Polityki Pieniężnej zbiera się, by określić wielkość stóp procentowych dla Banku Centralnego, a to oznacza, że wyznacza cenę pieniądza na rynku. Stopy procentowe realnie wpływają na wysokość:

Banki komercyjne potrzebują odpowiednich środków pieniężnych na swoją działalność operacyjną. Pożyczają środki od klientów, którzy deponują pieniądze na rachunkach, by sfinansować akcje kredytowe, które stanowią źródło dochodów. Zysk banku, to różnica pomiędzy oprocentowaniem depozytów a oprocentowaniem kredytów. Obniżka stóp procentowych, to zachęta dla klientów do brania kredytów, a jednocześnie okazja dla banku, by pozyskać tani pieniądz depozytowy.

Pamiętaj, wyznaczane wielkości stóp procentowych mają realny wpływ na sytuację finansową banków.

Obniżenie podstawowej stopy procentowej wpływa na wysokość oprocentowania kredytów i lokat. Od ponad roku RPP nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych, a główna stopa referencyjna utrzymuje się na poziomie 2,5%.

Należy się zastanowić, czy wyhamowanie inflacji nie powinno być wyraźnym sygnałem do obniżenia głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Jakie są skutki obniżenia stóp procentowych?

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

Terminy wprowadzenia nowego oprocentowania

Terminy wprowadzenia nowego oprocentowania przez poszczególne banki komercyjne nie są automatycznie związane z ogłoszeniem zmiany stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. RPP jedynie wyznacza zakres stóp procentowych, a decyzję o wprowadzeniu zmian, terminie i zakresie, w swoich taryfach oprocentowania, banki podejmują samodzielnie.

Należy jednak zauważyć, że obniżenie stóp procentowych szybciej dotknie klientów z depozytami niż kredytobiorców. Przeanalizujemy jakie skutki wywoła obniżka stóp procentowych na rynku kredytów i w ofercie lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych:

Oprocentowanie kredytów gotówkowych zmieni się dla klienta od dnia wskazanego w taryfie oprocentowania. Bank jest zobowiązany do wysłania do klienta nowego planu spłat. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne i te, które w umowie mają wskazane oprocentowanie jako sumę WIBOR (1M, 3M,6M) i marży mogą liczyć na obniżkę stóp odpowiednio licząc od daty obowiązywania po upływie miesiąca, 3 lub 6 miesięcy. Zatem kredyt oparty na WIBORZE 6M reaguje najwolniej na zmianę stóp procentowych. W przypadku obniżki działa na niekorzyść klienta.

Podsumowanie skutków obniżenia stóp procentowych

Tytułem podsumowania można stwierdzić, że obniżka stóp procentowych jest korzystna dla kredytobiorców, a zdecydowanie niekorzystnie wpływają na klientów oszczędzających. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ze zjawiskiem obniżki stóp spotykamy się głównie wtedy, gdy spada inflacja, a niska inflacja to mniejsza utrata wartości pieniądza. Tańszy kredyt poprawia nastroje konsumpcyjne klientów i napędza sprzedaż produktów i usług.