Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Jakie jest realne oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Pytanie od czytelnika:

Jakie jest realne oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Nasza odpowiedź:

Definicja realnej stopy procentowej określa popyt i podaż na rynku finansowym. Jeśli potraktujemy pieniądz jak towar to realna stopa określi stopień popytu i podaży pieniądza.

Określenie ceny pieniądza jest konieczne by zachęcić klientów do oszczędzania lub do zaspakajania swoich bieżących potrzeb za pomocą kredytu. Jednocześnie należy doprowadzić do równowagi popytu i podaży.

Pamiętaj, zachętą do oszczędzania jest podwyższenie realnej stopy procentowej, a zachęta do kredytowania jest jej obniżenie.

Realność stopy procentowej odnosi się w głównej mierze do inflacji. Realna stopa procentowa określa zależność pomiędzy nominalnym oprocentowanie a inflacją.

Pamiętaj, wskaźnik inflacji określa poziom cen towarów i usług. Czynnikiem regulującym są stopy procentowe depozytów i kredytów.

Realna stopa procentowa dla depozytów oznacza, że poziom uzyskanych odsetek w danym okresie jest znacznie wyższy od poziomu inflacji – występuje tu zachęta do oszczędzania. W przypadku zaciągania kredytów chcemy wierzyć, że wcześniejsze zaspokojenie swoich potrzeb poprzez nabycie towaru lub usługi za uzyskany kredyt jest mniejszy niż wzrost cen w tym okresie.

Jakie jest realne oprocentowanie kredytu hipotecznego?

A zatem realne oprocentowanie kredytu przy uwzględnieniu inflacji wynosi 6,28%. Tyle musimy zapłacić realnie za uzyskane środki w formie kredytu na zakup np. mieszkania.

Kalkulator kredytów hipotecznych