Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Jak działa BIK?

BIK czyli Bankowa Informacja Kredytowa to instytucja, która została powołana do życia, po to by wspierać i monitorować bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Taką definicję znajdziemy na stronie BIK. Klient buduje swoją historię i pokazuje, że jest godny zaufania.

A zatem jak to działa?

  • Klient składa wniosek w banku;
  • Bank wysyła zapytanie do BIK, pytając o historię kredytową dotyczacą klienta;
  • Bank uzyskuje informacje od BIK o kliencie: dostaje historię o wszystkich zobowiązaniach klienta, o wysokości czynnych zobowiązań, o tym jak klient wywiązywał się z spłatami wcześniejszych kredytów;
  • BIK dokonuje aktualizacji historii kredytowej klienta na podstawie informacji przysyłanej przez bank- rejestruje spłaty rat i terminowość ich wnoszenia;
  • Tworzy historię kredytową klienta. Jeśli przebieg współpracy z bankiem nie budzi zastrzeżeń, to taki klient uzyskuje wiarygodność i zaufanie.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

Reasumując BIK jest instytucją, która gromadzi i aktualizuje dane o zobowiązaniach klienta. Nigdy nie narusza zapisów, a za wiarygodność jej danych odpowiada bank lub instytucja finansowa, które te dane do BIK dostarczyła. BIK tworząc wspólną bazę danych o kredytobiorcach tworzy obraz klienta, który może zaciągać pożyczki w różnych bankach. Chroni również interesy banków przed nieuczciwymi klientami broniąc w ten sposób depozyty klientów.

jak dzaiła BIK?

Swoją historię w BIK możesz bezpłatnie sprawdzić na stronie www.bik.pl