Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Czy powiedzenie „masz to jak w banku” jeszcze coś znaczy? Dlaczego coraz częściej zastanawiamy się nad bezpieczeństwem naszych pieniędzy? Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Jeszcze do niedawna bank postrzegany był jako instytucja zaufania publicznego. Często używało się właśnie tego obiegowego, ale jakże popularnego powiedzenia „pewne jak w banku”. Oznaczało to między innymi nienaruszalność i bezpieczeństwo. Kolejne lat niestety mocno naruszyły ten „monumentalny” obraz banków.

Rys historyczny bankowości i powód dla którego powstał Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Przekształcenia polityczno-gospodarcze w Polsce od roku 1989 doprowadziły do upadku aż 138 banków (były to 132 banki spółdzielcze i 5 komercyjnych). Najgłośniejszym upadkiem z nich wszystkich to ogłoszenie w 2000 roku upadłości Staropolskiego Banku w Poznaniu.

Od 2008 roku ze słowem kryzys mamy do czynienia nieustannie i kojarzony jest on głównie z bankami. Zaczęło się w Ameryce. Dzisiaj mówi się o „bańce spekulacyjnej”, której autorami były banki w Stanach Zjednoczonych.

To tam na dużą skalę zaczęto udzielać kredytów subprime (jest to rodzaj kredytu bankowego, wysoko oprocentowanego, udzielanego klientom, którzy nie posiadali zdolności kredytowej i zalegali ze spłatą swoich zobowiązań).

Coś co początkowo kojarzone było z rynkiem nieruchomości, wkrótce zaczęło dotyczyć całych gospodarek o zasięgu międzynarodowym. Specjalnie powołane fundusze miały skupować złe długi. Niestety wszystkie podejmowane w ten sposób działania odroczyły jedynie to, co było nieuchronne

Było to powód, dla którego rządy poszczególnych państw zaczęły dotować banki, aby nie dopuścić do ich upadłości. Bank wyszedł ze swojej roli, zamiast stymulować rozwój gospodarczy poprzez akcję kredytową dla przedsiębiorstw, stał się instytucją, która swoim działaniem doprowadziła do kryzysu. Zatem czy klienci jako depozytariusze mogą być spokojni o swoje oszczędności?

Czy wiesz kto jest właścicielem banku, którego jesteśmy klientem? Czy masz gwarancje bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych?

W 1994 w Polsce powołano ustawę, której przedmiotem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja powołana do ochrony środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100 tysięcy euro.

Gwarancją tą objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe. W przypadku rachunków wspólnych (np. współmałżonków) system gwarancyjny obejmuje środki pieniężne każdego ze współposiadaczy.

Pamiętaj, zawsze warto zapytać czy lokaty, do których kupna zachęca nas doradca w banku posiada gwarancje, których podstawą jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancjami bowiem między innymi nie są objęte jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe lub kompilacje tych produktów.

Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

W przypadku ogłoszenia upadłości banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci deponentom kwoty gwarantowane. Wypłata ta następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty. Co ważne środki wypłacane są deponentom uprawnionym do ich odbioru.

Jeśli Ty, jako klient masz na rachunkach zgromadzone środki, większe niż te objęte limitem, wówczas odzyskanie tych środków jest możliwe tylko z masy upadłościowej banku w trakcie postępowania upadłościowego.

Boleśnie o braku zabezpieczenia depozytów w ostatnim czasie przekonali się klienci AmberGold. Do większości klientów tej parabankowej instytucji nie dotarła żadna informacja zabezpieczeniu depozytów a raczej ich braku.

Lista banków, które są objęte systemem gwarantowania znajduje się na stronie internetowej www.bfg.pl lub w oddziałach banku. Warto sprawdzić zanim powierzymy nasze środki pieniężne.