Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Co to jest WIBOR?

Z pojęciem WIBOR klient banku spotyka się w trakcie czytania umowy kredytowej. WIBOR to skrót od nazwy Warsaw Interbank Offered Rate oznacza referencyjną stopę procentową, po której banki są skłonne sobie udzielać pożyczek na rynku międzybankowym.

Jak ustala się WIBOR?

Wysokość WIBOR-u ustala się codziennie o godzinie 11.00. Wyznaczona stawka, każdego dnia służy do wyznaczenia podstawowej stawki używanej w umowach kredytowych, które bank zawiera z klientem. Jeśli bank oprocentowanie opiera o WIBOR 1 M oznacza to tyle, że stawka ta zostanie wyznaczona jako średnia arytmetyczna wszystkich WIBOR-ów z całego miesiąca.

Odpowiednio wyznacza się tę stawkę jako WIBOR 3M i WIBOR 6M.

Co to jest WIBOR? Stawki WIBOR 1M, 3M, 6M — aktualizacja 2015-02-20

Na stawkę oprocentowania poza WIBOR-em składa się również marża bankowa. Należy pamiętać, że stawka WIBOR zmienia się, a marża kredytu pozostaje bez zmiany w całym okresie kredytowania.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej