Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Co to jest Bankowa Informacja Kredytowa?

Pytanie od czytelnika:

Co to jest Bankowa Informacja Kredytowa?

Nasza odpowiedź:

Bankowa Informacja Kredytowa (BIK) powstała 1997 r. Głównym powodem powstania tej instytucji była potrzeba ochrony uczestników obrotu gospodarczego poprzez gromadzenie i dostarczanie informacji o jej uczestnikach. BIK powołany został przez banki i Związek Banków Polskich, który w ten sposób zrealizował zapisy Prawa Bankowego.

Zadaniem BIK jest gromadzenie, przetwarzanie i aktualizacja danych o zobowiązaniach zaciąganych przez klientów indywidualnych i przedsiębiorcach w bankach i SKOK-ach.

BIK nie jest instytucją, której powinni się klienci obawiać. Każdy uczestnik obrotu ma prawo do wglądu w swoje dane oraz uzyskanie wszystkich informacji zawartych w kartotekach.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

BIK jako instytucja nie ingeruje w zapisy a jedynie gromadzi i aktualizuje. Obecnie dostęp do BIK może uzyskać każdy uczestnik obrotu gospodarczego zatem BIK obsługuje nie tylko banki, ale również instytucje niebankowe.

BIK wspiera instytucje finansowe ale również pozwala, poprzez budowanie dobrej historii uwiarygodnić klienta co może mieć zasadniczy wpływ na udzielenie pożyczki. Klient z bardzo dobrą historią jest klientem dla banków bardzo oczekiwanym i zasługujący na szybki i prosty proces weryfikacji.

Pytanie: Co to jest Bankowa Informacja Kredytowa?

Warto zadbać o swoją historię i warto udzielić BIK zgody na przekazywanie danych o historii kredytowej nawet w sytuacji, gdy już nasze zobowiązanie jest spłacone. Dobra historia kredytowa to jedna z ważniejszych informacji, z której korzystają banki. Klient, który nie wyrazi zgody na to, by bank „zajrzał” w jego sprawie do BIK, nie może liczyć ani na kredyt ani na założenie konta.

Pamiętaj, że historia kredytowa obejmuje proces udzielenia kredytu oraz monitoring spłaty. To banki są odpowiedzialne za przygotowanie i wysyłanie informacji do BIK. Klient ma w każdym czasie możliwość dokonać wglądu i weryfikacji danych.

Wiele emocji wzbudza informacja pojawiająca się często na ulotkach z instytucji parabankowych o możliwości otrzymania pożyczki bez BIK. Dowodzi to jedynie poszukiwania klientów, którzy posiadają złą historię kredytową i tym samym stają przed koniecznością poszukiwania alternatywnych źródeł kredytowania.

W każdym wypadku warto porządkować swoje zobowiązania wobec wierzycieli by doprowadzić do „oczyszczenia” kartoteki w BIK. Pamiętać należy, że ryzykowna pożyczka zawsze będzie wiązała się z bardzo dużymi kosztami.