Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

BIK – Bankowa Informacja Kredytowa

BIK – Bankowa Informacja Kredytowa. Co wiemy na temat BIK –u, czy jest to instytucja, której należy się bać? Często jest przecież wykorzystywana do reklamy „bez BIK" a to może sugerować, że to instytucja groźna i nieprzyjemna dla klientów. A więc do czego, komu służy BIK i czy słusznie według obiegowych opinii zasługuje na tyle negatywnych reakcji?

BIK — Bankowa Informacja Kredytowa

BIK to instytucja, która powstała w 1997 roku. Podstawą prawna działania tej instytucji jest Prawo Bankowe. Dziś BIK współpracuje ze wszystkimi bankami oraz SKOK-ami w Polsce.

Powołana instytucja służy gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu informacji o historii kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych (SKOK). Wszystkie banki współpracują z BIK na zasadzie wzajemnej wymiany informacji.

BIK gromadzi w jednym miejscu wszystkie informacje na temat wszystkich zobowiązań kredytowych. Na podstawie raportów uzyskiwanych z BIK banki określają klienta, czy klient jest godny zaufania i czy pieniądze oddane klientowi w formie kredytu czy pożyczki są bezpieczne.

Pamiętaj, pieniądze, które pożycza bank pochodzą z wpłat innych klientów, którzy zdeponowali środki w banku licząc na to, że depozyty są bezpieczne i wypracują zysk.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

Jak działa BIK?

Jak działa BIK

Jakie dane gromadzi o kliencie BIK?

Do BIK trafiają wszystkie dane osobowe klienta, w czasie gdy klient składa wniosek o kredyt lub pożyczkę lub występuje jako poręczyciel z banku lub SKOK. Należy pamiętać, że równoczesne złożenie kilku wniosków w różnych bankach może skutecznie zablokować możliwość udzielenia kredytu. Ponieważ wszystkie banki wysyłają zapytanie do BIK, a to znacznie obniża zdolność i wiarygodność klienta.

W BIK przechowywane są szczegółowe dane o wszystkich zobowiązaniach, terminach, kwotach, wysokości rat, waluta kredytu. Po udzieleniu kredytu do BIK spływają informacje o tym jak klient wywiązuje się ze spłat. Te dane spływają regularnie do BIK. Aktualizacja danych możliwa jest w czasie rzeczywistym, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Pamiętaj, współpraca banków z BIK jest ustawowo uregulowana, zatem nie możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Brak zgody – to brak możliwości zaciągnięcia kredytu

Czym jest historia kredytowa i dlaczego warto budować pozytywną historię kredytowa?

Historia kredytowa dla banku to profil klienta. To podstawa do budowania zaufania i swojej wiarygodności.

Pamiętaj, w naszej historii mogą się znaleźć nie tylko pozytywne informacje. Jeśli nieterminowo wywiązujemy się ze spłaty to takie negatywne informacje budują nasz wizerunek, a odzyskanie zaufania to bardzo trudna droga.

Naruszenie zasad umowy oznacza kłopoty przy udzielaniu kolejnego kredytu. To może znacznie podwyższyć koszty kredytu, bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia lub odmówić udzielenia kredytu. Brak historii kredytowej powoduje, że jesteśmy dla banku anonimowi, a co za tym idzie ryzyko związane z udzieleniem kredytu znacznie wzrasta.

Budowanie historii kredytowej powinno się rozpocząć od mniej ryzykownych kwot i rat kredytowych. To regularna obsługa karty kredytowej lub niewielkiej linii kredytowej w rachunku. Sukcesywnie budowanie wizerunku osoby godnej zaufania jest bardzo pomocne, to dzięki temu możesz w przyszłości liczyć na lepsze warunki na jakich bank zdecyduje Ci się udzielić kredytu. Negocjowanie opłat, prowizji i marż takie standardy mogą dotyczyć tylko najbardziej wiarygodnych klientów.

Co to jest ocena punktowa?

Ocenę punktową klienta (z ang. score) przygotowuje BIK na podstawie historii kredytowej, którą gromadzi na postawie danych przekazywanych z banków czy SKOK-ów. Im więcej punktów „zgromadzimy” tym lepiej. Oczywiście ocena punktowa pełni jedynie rolę „doradczą”. O tym czy klient otrzyma kredyt lub pożyczkę decyduję bank.

Jak długo informacje o kliencie są przechowywane w BIK i jak można je sprawdzić?

Jeśli klient chce, by jego pozytywna historia była dostępna po spłacie zobowiązania to wystarczy, że podpiszę zgodę na przetwarzanie danych. Wówczas dane będą przetwarzane tak długo na jaki okres klient wyrazi zgodę jednak nie dłużej niż 5 lat. Klient w każdej chwili może wycofać taką zgodę w banku lub w BIK podpisując stosowny formularz

Dostęp do informacji do BIK mogą posiadać również instytucje finansowe, spoza sektora bankowego pod warunkiem uzyskania takiej zgody od klienta.

Jak uzyskać raport z BIK?

Jest kilka sposobów na uzyskanie raportu z BIK.

Pamiętaj, o aktualizację lub usunięcie danych z BIK może wnioskować bank lub SKOK. BIK jedynie przetwarza informacje.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej