Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny. Kto by nie chciał taniego kredytu? Jednym z najgroźniejszych, elementów umowy kredytowej jest tzw. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na które klienci powszechnie nie zwracają uwagi, a które stanowi integralną część każdej umowy kredytowej.

Bankowy tytuł egzekucyjny a oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Owo oświadczenie o poddaniu się egzekucji ma teoretycznie charakter dobrowolności, lecz jego niepodpisanie skutkuje niewykonaniem przez bank świadczenia, czyli dokonania czynności bankowej.

Oświadczenie to wypełnia postanowienia tzw. bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) – który stanowi wyraz szczególnego uprzywilejowania przez ustawodawcę banków w stosunku do innych wierzycieli, co jest niekiedy uzasadniane tym, że są one instytucjami zaufania publicznego.

Jakie konsekwencje niesie w sobie bankowy tytuł egzekucyjny dla Ciebie i każdego innego kredytobiorcy?

Czy bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) może być powodem do nadużyć?

Wielokrotnie zdarza się, że bank nadużywa swojej uprzywilejowanej pozycji w kontakcie z klientem wystawiając np. oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę wielokrotnie przekraczające nasze zobowiązanie wobec banku np. jest to 200%, 300% lub więcej kwoty kredytu.

Kwotę wpisywaną w oświadczeniu nie regulują żadne przepisy i jest to wyłącznie sprawa poszczególnych banków. Bank, który nadużywa tej klauzuli i podsuwa nam oświadczenia, w których kwota wielokrotnie przekraczałaby nasze zobowiązanie kredytowe nie powinien budzić naszego zaufania. Taki bank nie traktuje klienta poważnie i z szacunkiem, nie ma zamiaru budować relacji z klientem, a jedynie jest nastawiony na doraźny zysk.

Pamiętaj, przy zawieraniu umów kredytowych zwróćmy więc uwagę nie na bankowy tytuł egzekucyjny, bo bez tego nie otrzymamy kredytu, ale na kwotę jaka została w nim zapisana.